Istorijat

1919 - Osnovan prvi mlin za papriku "Prvi horgoški mlin Aleksandar Vaš", sa svega 4 para kamenova i jednim slabim parnim lokomobilom.

1929 - Na svetskoj izložbi u Barseloni u organizaciji Trgovačke industrijske komore Novi Sad učestvuju i dva horgoška proizvođača začinske paprike i to "Prvi horgoški mlin Aleksandar Vaš" i "Mlin za papriku Braća Deneš".

1947 - Nastaje preduzeće pod nazivom "Industrija prerade i mlevenja parike, Horgoš ". Počinje izgradnja zgrade za preradu paprike.

1956 - Radnički savet preduzeća donosi odluku o novom nazivu firme - VITAMIN.

1964 - Počinje proizvodnja slatkog i ljutog oleoresina (ekstrakt).

1966 - Kao rezultat vrlo intenzivnog višegodišnjeg rada selekcionara, Savezni sekretarijat za poljoprivredu i šumarstvo u Beogradu donosi Rešenje o priznavanju novostvorene sorte industrijske začinske paprike pod nazivom "horgoška slatka-1" ( HS-1). Ovo je prva priznata sorta začinske paprike u Jugoslaviji.

1970 - Početak proizvodnje - pakovanja nekoliko vrsta klasičnih čajeva.

1971 - Priznata nova sorta "odvajajuća slatka - 1" (OS-1), kao prva sorta industrijske paprike sa stabilizovanom osobinom lakog odvajanja peteljke od ploda - pogodna za mehanizovanu berbu industrijske paprike.

1972 - Priznata nova sorta "horgoška slatka - 2" ( HS-2).

1973 - Priznata nova sorta "horgoška slatka " (HSX-3), izrazita odvajajuća osobina i otpornost na virusne bolesti.

1980 - Prelazak na savremeni tip sušara "Proctor".

1985 - Priznate prve ljute sorte pod nazivom "Peščani grom"(PG) i "Tisa".

1990 - Nabavka rotofluidnog granulatora omogućava proizvodnju značajne palete granuliranih proizvoda (od paprike, luka... sve do instant kakao napitka "IN").

2005 - sertifikacija i implementacija ISO 9001/2000 i HACCP sistema upravljanja kvalitetom.

2013 - Sa radom započeo pogon novog mlina sa komletnom novom opremom čiji se rad bazira na tradicionalnom načinu mlevenja paprike mlinskim kamenovima

 

Vitamin Horgoš
Prehrambena industrija "Vitamin" d.o.o
Segedinski put br. 427
24410 Horgoš